WhatsApp - telegram
info@uae-zones.com
Burlington Tower, Business Bay, Dubaj, Spojené arabské emiráty

právní

 

Zpracování osobních údajů:

Shromážděné osobní údaje jsou určeny pro interní použití společností. Vaše osobní údaje budou použity pouze k tomu, abychom vás kontaktovali a odpověděli na váš dotaz. Vaše osobní údaje nebudou nikdy prodány, sdíleny nebo prozrazeny třetím stranám.

Právo na ochrannou známku:

Všechny prvky (texty, grafika, videa, zvuky, jména, loga, značky, databáze atd.), Jakož i samotné portály, podléhají mezinárodní právní úpravě autorských práv a práva související s autorským právem. Tento web byl odeslán na portál pro ochranu autorských práv.

Celý web a jeho obsah ke stažení je výhradním vlastnictvím společnosti. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele stránek nelze přijmout žádnou reprodukci ani zastoupení, ani částečnou.

Jakékoli použití, které není výslovně povoleno, může vést k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti autora. Společnost si vyhrazuje právo uplatnit jakýkoli právní opravný prostředek proti těm, kteří porušují jeho práva.

Tyto obecné podmínky podléhají a řídí se zákonem o duševním vlastnictví a v zahraničí platnými mezinárodními úmluvami o autorských právech, které určují případ od případu rozhodné právo.

 

UAE-ZONES® je značka, webové stránky a platformy, IT řešení, síť jsou majetkem společnosti SUXYS® LLC, Head Office: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, United States of America-Service Operator for UAE-ZONES ®: SUXYS INTERNATIONAL Limited, Sídlo: Burlington Tower, Business Bay Dubai PO Box 487644 Spojené arabské emiráty - Hosting a technologie pro UAE -ZONES®: SUXYS TECHNOLOGY OU, Sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10151, Estonsko - Holding & Fiduciary for UAE-ZONES ®: SUXYS INTERNATIONAL Limited, Head Office: Burlington Tower, Business Bay Dubai PO Box 487644 United Arab Emirates-UAE-ZONES® Licence pro používání, pronájem, používání a zobrazování a využívání značky vydané společností SUXYS LLC: UAEZONESXX01. Kreditní obrázky: Shutterstock - SUXYS LLC

Potřebovat pomoc ?